Mededeling voor verwijzers

Het complete productaanbod van Zorgkracht 12 staat tegenwoordig vermeld onder Productaanbod op deze website, inclusief de te hanteren productcodes en instructies voor wat betreft de verwijzing op zich (AGB-code, contactgegevens contractpartner, etc.). Voor specifieke vragen, bijvoorbeeld welke aanbieders welke producten gegund hebben gekregen, kunt u uiteraard altijd contact opnemen met Bureau Lagro, 050-2112411 of 06-25513851.