Actueel

Hoewel de waan van de dag regeert en deze pagina niet wekelijks met vers nieuws gevuld wordt, is de lijst van kleinschalige zorgaanbieders in het netwerk Zorgkracht 12 altijd actueel, met Bureau Lagro als bindende factor, boegbeeld en voortrekker van wat we graag noemen ‘De Kracht van Klein’. Gezamenlijk bieden we een scala aan (heel […]

Zorgkracht 12 in Noord-Nederland

Inmiddels is Zorgkracht 12 meer dan alleen Jeugdhulp en meer dan alleen de provincie Groningen. Bureau Lagro ondersteunt een zestigtal aanbieders (geheel of gedeeltelijk) met ‘het berichtenverkeer’. Wij doen dit niet alleen in Groningen, maar ook in Friesland en Drenthe. Ook ondersteunen we kleinschalige zorgaanbieders rondom kwaliteit en het opzetten van kwaliteitssystemen, aanbestedingen op het […]

‘Nieuwe’ jeugdhulpaanbieders

De aanbesteding van de RIGG (Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten) voor Administratiekantoren heeft er eind 2017 toe geleid dat Bureau Lagro gegund is als Administratiekantoor en daarmee – op verzoek van de zorgaanbieder – rond de vijftig kleinschalige zorgaanbieders ondersteunt in het berichtenverkeer tussen jeugdhulpaanbieder en 21 Groninger gemeenten. Met deze vijftig aanbieders leveren we maximale […]

Mededeling voor verwijzers

Het complete productaanbod van Zorgkracht 12 staat tegenwoordig vermeld onder Productaanbod op deze website, inclusief de te hanteren productcodes en instructies voor wat betreft de verwijzing op zich (AGB-code, contactgegevens contractpartner, etc.). Voor specifieke vragen, bijvoorbeeld welke aanbieders welke producten gegund hebben gekregen, kunt u uiteraard altijd contact opnemen met Bureau Lagro, 050-2112411 of 06-25513851.

Maximale zorgkracht in Groningen

Wanneer de kleinschalige zorg gaat samenwerken, ontstaan er mooie dingen. Gezamenlijk kunnen ze een enorm zorgaanbod neerleggen, aanvullend op de grotere aanbieders. Met als kern: flexibiliteit, kwaliteit, korte lijnen, persoonlijk contact, vaste begeleiders en snel kunnen schakelen en op (crisis)situaties in kunnen spelen. Voor ons is er niets mooier dan een cliënt met een hoge […]

Up-and-running

De kerstdagen zijn weer voorbij, en we zijn weer volledig up-and-running. Een groot deel van de cliënten die nu al zorg krijgen van een van de zorgaanbieders, en deze zorg in 2016 continueren binnen Zorgkracht 12 – onder contractpartner Bureau Lagro en de aangesloten zorgaanbieders – zijn op basis van eerdere 301-berichten in ons systeem […]

Logo Zorgkracht 12

De basis van Zorgkracht 12 bestaat uit elf zorgaanbieders, ondersteund door een contractpartner. De basis van een nieuw samenwerkingsverband is tijdens de tweede fase van de aanbesteding Jeugd Groningen gelegd. Nu al ontstaan er mooie verbanden, waar niemand elkaars concurrent is, en waar men elkaar ‘de bal’ toespeelt. Het eerste (nog tijdelijke) logo is gelanceerd, […]

Signs of Safety

Nog maar amper gestart als samenwerkingsverband en de eerste training is al achter de rug. De volgende training (‘gathering’) staat al voor de deur. In februari reizen we af naar Zwolle voor een Signs of Safety Gathering in Zwolle. Elke twee jaar is er ergens in de wereld een Signs of Safety Gathering. Doel: het […]

Training Berichtenverkeer

Een deel van de Zorgkracht 12 zorgaanbieders weet al wat ‘het berichtenverkeer’ inhoudt, omdat ze in 2015 gecontracteerd waren door de RIGG (Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten). Aan de nog niet gecontracteerde groep gaf Bureau Lagro gisteren een uitgebreide training over iJW301-en, 303-en, 305-en en 307-s, het BZG portaal, verzoeken tot zorgtoewijzing, gezagsdragers, indicatiestellingen, en al […]

Samenwerkingsverband ‘Zorgkracht 12’

Zorgkracht 12 is een samenwerkingsverband van kleinschalige zorgaanbieders en levert binnen dit verband zorg aan jeugdigen in de provincie Groningen. Zorgkracht 12 bestaat uit: Psychologenpraktijk Ad-RM (kleine, laagdrempelige praktijk in het Groninger wierdenlandschap) Basis Trust Noord (gespecialiseerd in ondersteuning bij problemen op het gebied van hechting) Marie-Anne Bastianen (praktijk met systeem- en EMDR-therapeuten, orthopedagoog en […]