Actueel

Hoewel de waan van de dag regeert en deze pagina niet wekelijks met vers nieuws gevuld wordt, is de lijst van kleinschalige zorgaanbieders in het netwerk Zorgkracht 12 altijd actueel, met Bureau Lagro als bindende factor, boegbeeld en voortrekker van wat we graag noemen ‘De Kracht van Klein’.

Gezamenlijk bieden we een scala aan (heel verschillende) vormen van zorg, van basis tot specialistisch. We bieden ambulante begeleiding en behandeling, dagbesteding, logeren en wonen aan diverse doelgroepen. Ben je als ouder op zoek naar een zorgaanbieder voor je zoon of dochter, of als casemanager of voogd zoekende voor een jeugdige of (jong)volwassene, kijk dan gerust eens rond.

Heb je meer informatie nodig over een specifieke vorm van zorg in een bepaalde regio, schroom dan niet en bel, mail of stuur een Whatsappbericht: 06-25513851 of info@bureaulagro.nl.

Zorgkracht 12 in Noord-Nederland

Inmiddels is Zorgkracht 12 meer dan alleen Jeugdhulp en meer dan alleen de provincie Groningen. Bureau Lagro ondersteunt een zestigtal aanbieders (geheel of gedeeltelijk) met ‘het berichtenverkeer’. Wij doen dit niet alleen in Groningen, maar ook in Friesland en Drenthe. Ook ondersteunen we kleinschalige zorgaanbieders rondom kwaliteit en het opzetten van kwaliteitssystemen, aanbestedingen op het gebied van Jeugd en Wmo en verdere professionalisering door middel van het aanbieden van bijvoorbeeld scholingen.

Dit maakt dat ons netwerk van zorgaanbieders nog steeds groeit en bloeit. We werken er de komende tijd aan om alle aanbieders te vermelden, om u als verwijzer te helpen de juiste aanbieder te vinden bij de cliënt die zorg nodig heeft binnen het kader Jeugdwet, Wmo of Wlz. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd bellen met ons algemene nummer, 050-2112411 of 06-25513851.

‘Nieuwe’ jeugdhulpaanbieders

De aanbesteding van de RIGG (Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten) voor Administratiekantoren heeft er eind 2017 toe geleid dat Bureau Lagro gegund is als Administratiekantoor en daarmee – op verzoek van de zorgaanbieder – rond de vijftig kleinschalige zorgaanbieders ondersteunt in het berichtenverkeer tussen jeugdhulpaanbieder en 21 Groninger gemeenten. Met deze vijftig aanbieders leveren we maximale zorgkracht aan jeugdigen in de provincie Groningen.

Voor heikele kwesties of prangende vragen rondom iJW of iWMO berichten kunt u voor genoemde zorgaanbieders contact opnemen met administratiekantoor@bureaulagro.nl of 050-2112411, Miranda Badenbroek.

Up-and-running

Waarom moeilijk doen als het samen kanDe kerstdagen zijn weer voorbij, en we zijn weer volledig up-and-running. Een groot deel van de cliënten die nu al zorg krijgen van een van de zorgaanbieders, en deze zorg in 2016 continueren binnen Zorgkracht 12 – onder contractpartner Bureau Lagro en de aangesloten zorgaanbieders – zijn op basis van eerdere 301-berichten in ons systeem geladen. Technisch verhaal, maar allez, daar zullen we je verder niet meer vermoeien.

Het systeem is deze week volledig ingericht (11 zorgaanbieders die 24 zorgproducten ‘leveren’ aan 23 Groninger gemeenten = 6.072 mogelijke combinaties), en gezamenlijk werken we eraan – zo nu en dan ondersteund door de professionals van Qurentis – om het systeem volledig gevuld en draaiende te hebben op 4 januari. De komende dagen gaan we gebruiken we om alle cliënten, ook de nieuwe op basis van verwijsbrieven van een huisarts, in te voeren en dan zijn we er helemaal klaar voor op 4 januari 2016!

Training Berichtenverkeer

Een deel van de Zorgkracht 12 zorgaanbieders weet al wat ‘het berichtenverkeer’ inhoudt, omdat ze in 2015 gecontracteerd waren door de RIGG (Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten). Aan de nog niet gecontracteerde groep gaf Bureau Lagro gisteren een uitgebreide training over iJW301-en, 303-en, 305-en en 307-s, het BZG portaal, verzoeken tot zorgtoewijzing, gezagsdragers, indicatiestellingen, en al wat er nog meer bij komt kijken in de communicatie tussen Groninger gemeenten en gecontracteerde zorgaanbieders.

Training