Actueel

Hoewel de waan van de dag regeert en deze pagina niet wekelijks met vers nieuws gevuld wordt, is de lijst van kleinschalige zorgaanbieders in het netwerk Zorgkracht 12 altijd actueel, met Bureau Lagro als bindende factor, boegbeeld en voortrekker van wat we graag noemen ‘De Kracht van Klein’.

Gezamenlijk bieden we een scala aan (heel verschillende) vormen van zorg, van basis tot specialistisch. We bieden ambulante begeleiding en behandeling, dagbesteding, logeren en wonen aan diverse doelgroepen. Ben je als ouder op zoek naar een zorgaanbieder voor je zoon of dochter, of als casemanager of voogd zoekende voor een jeugdige of (jong)volwassene, kijk dan gerust eens rond.

Heb je meer informatie nodig over een specifieke vorm van zorg in een bepaalde regio, schroom dan niet en bel, mail of stuur een Whatsappbericht: 06-25513851 of info@bureaulagro.nl.

Zorgkracht 12 in Noord-Nederland

Inmiddels is Zorgkracht 12 meer dan alleen Jeugdhulp en meer dan alleen de provincie Groningen. Bureau Lagro ondersteunt een zestigtal aanbieders (geheel of gedeeltelijk) met ‘het berichtenverkeer’. Wij doen dit niet alleen in Groningen, maar ook in Friesland en Drenthe. Ook ondersteunen we kleinschalige zorgaanbieders rondom kwaliteit en het opzetten van kwaliteitssystemen, aanbestedingen op het gebied van Jeugd en Wmo en verdere professionalisering door middel van het aanbieden van bijvoorbeeld scholingen.

Dit maakt dat ons netwerk van zorgaanbieders nog steeds groeit en bloeit. We werken er de komende tijd aan om alle aanbieders te vermelden, om u als verwijzer te helpen de juiste aanbieder te vinden bij de cliënt die zorg nodig heeft binnen het kader Jeugdwet, Wmo of Wlz. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd bellen met ons algemene nummer, 050-2112411 of 06-25513851.

‘Nieuwe’ jeugdhulpaanbieders

De aanbesteding van de RIGG (Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten) voor Administratiekantoren heeft er eind 2017 toe geleid dat Bureau Lagro gegund is als Administratiekantoor en daarmee – op verzoek van de zorgaanbieder – rond de vijftig kleinschalige zorgaanbieders ondersteunt in het berichtenverkeer tussen jeugdhulpaanbieder en 21 Groninger gemeenten. Met deze vijftig aanbieders leveren we maximale zorgkracht aan jeugdigen in de provincie Groningen.

Voor heikele kwesties of prangende vragen rondom iJW of iWMO berichten kunt u voor genoemde zorgaanbieders contact opnemen met administratiekantoor@bureaulagro.nl of 050-2112411, Miranda Badenbroek.

Mededeling voor verwijzers

Het complete productaanbod van Zorgkracht 12 staat tegenwoordig vermeld onder Productaanbod op deze website, inclusief de te hanteren productcodes en instructies voor wat betreft de verwijzing op zich (AGB-code, contactgegevens contractpartner, etc.).

Voor specifieke vragen, bijvoorbeeld welke aanbieders welke producten gegund hebben gekregen, kunt u uiteraard altijd contact opnemen met Bureau Lagro, 050-2112411 of 06-25513851.

Maximale zorgkracht in Groningen

Wanneer de kleinschalige zorg gaat samenwerken, ontstaan er mooie dingen. Gezamenlijk kunnen ze een enorm zorgaanbod neerleggen, aanvullend op de grotere aanbieders. Met als kern: flexibiliteit, kwaliteit, korte lijnen, persoonlijk contact, vaste begeleiders en snel kunnen schakelen en op (crisis)situaties in kunnen spelen.

Voor ons is er niets mooier dan een cliënt met een hoge zorgvraag, die woont bij Meet Laaghalen (onderaannemer van Zorgboerderij Annen), in overleg met JB Noord in een Ervarend Leren Traject met Tjeenz meegaat naar Polen om eens na te denken over zijn leven en wat hij wil veranderen – vanuit een intrinsieke motivatie. Waar hij dan aansluitend op het traject ondersteuning krijgt van No Distance. En niet omdat hij iets in een hulpverleningstraject opgedrongen krijgt, maar omdat hij daar na een traject zélf voor kiest. De samenwerking is groots. Niet in een rechtsvorm op enerlei wijze vastgelegd, maar geheel op eigen wijze en soms bijzonder eigengereid zelfstandig.

De ondersteuning van de kleinschalige zorgaanbieders gebeurt langs de zijlijn: op ICT vlak en vanuit een juridische hoek in aanbestedingen, op kwaliteitsgebied en administratieve afhandeling (indicaties, contacten met CJG’s en met gemeenten). Samen met ‘onze’ zorgaanbieders hebben we inmiddels een groot netwerk opgebouwd. Bureau Lagro is voor deze aanbieders Contractpartner Jeugd voor 23 Groninger gemeenten, waar wij voor een dozijn aanbieders het administratieve proces verzorgen. Dit doen wij zonder dat wij daar een marge tussenuit halen, maar krijgen daarvoor een vergoeding per jeugdige per jaar vanuit de gemeenten. Aldus de start van een samenwerkingsverband, intervisie, scholing en gezamenlijk werken aan kwaliteit. En we zijn nog niet eens vier maanden onderweg.

Zorgkracht 12. Maximale zorgkracht. Wat een feest, elke dag weer.

Logo Zorgkracht 12

voorlopig logo-op-paars-outlines-kleinerDe basis van Zorgkracht 12 bestaat uit elf zorgaanbieders, ondersteund door een contractpartner. De basis van een nieuw samenwerkingsverband is tijdens de tweede fase van de aanbesteding Jeugd Groningen gelegd. Nu al ontstaan er mooie verbanden, waar niemand elkaars concurrent is, en waar men elkaar ‘de bal’ toespeelt. Het eerste (nog tijdelijke) logo is gelanceerd, waar we in samenwerking met Studio Stedum in januari verder aan sleutelen. Het basisidee ligt er: de biljartbal 12.

Al associërend ontstonden er vele metaforen: elkaar aantikken en samenwerken, de bal toespelen. Kunde, een probleem aansnijden, en via de band – lees: het netwerk rondom de cliënt bij de zorg betrekken – ‘scoren’ (successen behalen). Diversiteit aan (warme) kleuren – diversiteit aan zorgaanbieders en vormen van zorg – en samenspel. Korte lijnen ook vooral op een overzichtelijk (kleinschalig) veld. Een mooie paarse kleur, en vooral geen doorsnee logo, zoals we niet doorsnee zijn. Sport en spel, waarin het speelse en het jeugdige terugkomt. Krachtig, eigenwijs en vrolijk.

De start van het biljartspel begint met een driehoek: kind – gemeenten – zorgaanbieder. De contractpartner is slechts ondersteunend aan die driehoek. Inmiddels hebben we onze bestelde logo-sleutel-hangers ondanks de kerstdrukte snel ontvangen, en zelfs her en der al uitgereikt. Kortom: een dynamisch einde van 2015, met een groeiende ambitie, motivatie en vooral veel enthousiasme om een werkelijke en concrete bijdrage aan de Jeugdhulp in Groningen te leveren. De 12 wil overigens niet zeggen dat daarmee de ‘Club van Twaalf’ compleet is. Maar samen staan we wel aan de wieg van een prachtig samenwerkingsverband.

 

Samenwerkingsverband ‘Zorgkracht 12’

Zorgkracht 12 is een samenwerkingsverband van kleinschalige zorgaanbieders en levert binnen dit verband zorg aan jeugdigen in de provincie Groningen.

Zorgkracht 12 bestaat uit:

Psychologenpraktijk Ad-RM (kleine, laagdrempelige praktijk in het Groninger wierdenlandschap)
Basis Trust Noord (gespecialiseerd in ondersteuning bij problemen op het gebied van hechting)
Marie-Anne Bastianen (praktijk met systeem- en EMDR-therapeuten, orthopedagoog en bedrijfskundige)
Praktijk Gravenburg
(orthopedagoog generalist die altijd zoekt naar een nadrukkelijke samenhang met onderwijs)
Dik Kolkman, Kinderpraktijk Groningen (Sociale vaardigheidstrainingen, ‘Rots en Water’, individuele dramatherapie, versterken zelfbeeld en emotieregulering)
No Distance (begeleiding bij moeilijk verstaanbaar gedrag: autisme, PDD-NOS, Asperger, ADD en gedragsproblemen)
Noorderkompas
(gezinsbehandeling vanuit principes ‘Nieuwe Autoriteit’, praktische coaching voor gewone opvoedvragen tot weerbarstige gezinsproblematiek)
Tjeenz (actieve ervarend leren trajecten, een programma om verder te gaan waar anderen vastlopen)
Praktijk De Toverlantaarn en Veerkracht Trainingen (kortdurende, intensieve vorm van therapie of trainingen in combinatie met kunstzinnige therapie, individueel of groepen)
Zorgboerderij Pura Vida (naschoolse, logeer- en vakantieopvang, crisisopvang, beschermd wonen, individuele begeleiding en dagbesteding)

Bureau Lagro (administratieve afwikkeling van Jeugdhulp binnen de 23 Groninger gemeenten en ondersteuning in kwaliteitszaken)