Maximale zorgkracht in Groningen

Wanneer de kleinschalige zorg gaat samenwerken, ontstaan er mooie dingen. Gezamenlijk kunnen ze een enorm zorgaanbod neerleggen, aanvullend op de grotere aanbieders. Met als kern: flexibiliteit, kwaliteit, korte lijnen, persoonlijk contact, vaste begeleiders en snel kunnen schakelen en op (crisis)situaties in kunnen spelen.

Voor ons is er niets mooier dan een cliënt met een hoge zorgvraag, die woont bij Meet Laaghalen (onderaannemer van Zorgboerderij Annen), in overleg met JB Noord in een Ervarend Leren Traject met Tjeenz meegaat naar Polen om eens na te denken over zijn leven en wat hij wil veranderen – vanuit een intrinsieke motivatie. Waar hij dan aansluitend op het traject ondersteuning krijgt van No Distance. En niet omdat hij iets in een hulpverleningstraject opgedrongen krijgt, maar omdat hij daar na een traject zélf voor kiest. De samenwerking is groots. Niet in een rechtsvorm op enerlei wijze vastgelegd, maar geheel op eigen wijze en soms bijzonder eigengereid zelfstandig.

De ondersteuning van de kleinschalige zorgaanbieders gebeurt langs de zijlijn: op ICT vlak en vanuit een juridische hoek in aanbestedingen, op kwaliteitsgebied en administratieve afhandeling (indicaties, contacten met CJG’s en met gemeenten). Samen met ‘onze’ zorgaanbieders hebben we inmiddels een groot netwerk opgebouwd. Bureau Lagro is voor deze aanbieders Contractpartner Jeugd voor 23 Groninger gemeenten, waar wij voor een dozijn aanbieders het administratieve proces verzorgen. Dit doen wij zonder dat wij daar een marge tussenuit halen, maar krijgen daarvoor een vergoeding per jeugdige per jaar vanuit de gemeenten. Aldus de start van een samenwerkingsverband, intervisie, scholing en gezamenlijk werken aan kwaliteit. En we zijn nog niet eens vier maanden onderweg.

Zorgkracht 12. Maximale zorgkracht. Wat een feest, elke dag weer.