Voor verwijzers

rigg.nl/Bibliotheek/default.aspx

Voor jeugdhulp binnen de Groninger gemeenten verwijzen wij graag naar het Productenboek in de ‘Bibliotheek’ van de RIGG, of de website Jeugdhulp Groningen. Alleen of in samenwerking met andere zorgaanbieders, is het netwerk van aanbieders binnen Zorgkracht 12 in staat om ondersteuning op maat te bieden aan jeugdigen en hun gezin. Dit doen we op woon- of praktijklocatie van de aanbieder, bij de jeugdige thuis, op school of elders indien gewenst. Kleinschalig, flexibel, korte lijnen en maatwerk is de kern van ons aanbod.

Informatie voor verwijzers
WIJ-teams, CJG’s en sociale teams, maar ook artsen (als erkend verwijzer binnen de Jeugdwet),  hebben hun eigen werkwijze. Andere verwijzers zoals gecertificeerde instellingen (GI’s) kunnen gebruik maken van hun eigen Bepaling Jeugdhulp of van het Invulformulier Zorgtoewijzing, te vinden in de ‘Bibliotheek’ van de RIGG website. Het is even zoeken naar de laatste versie, maar zorg ervoor dat u altijd de meest recente versie download, het formulier is met enige regelmaat aan wijzigingen onderhevig.

In een verwijzing van een GI dient de volgende informatie te staan:

  • NAW-gegevens jeugdige, geboortedatum en BSN,
  • Juridisch gezag jeugdige en verantwoordelijke gemeente conform het woonplaatsbeginsel,
  • De productcode (zie Productenboek),
  • Het aantal eenheden tot einde looptijd indicatie; dus een jaar lang gemiddeld vier uren ambulante begeleiding per week = 208 uur tot einde looptijd indicatie; op deze manier kan er flexibel worden ingezet).
  • Ingangsdatum en einddatum van de zorg,
  • De naam van de zorgaanbieder die de zorg gaat leveren.

Privacy
Bureau Lagro verwerkt (indien gewenst) de bepaling voor de zorgaanbieder en dient een 315 in bij de verantwoordelijke gemeente. Bureau Lagro verwerkt niet anders dan bovengenoemde gegevens ten behoeve van het administratieve proces tussen zorgaanbieder en verantwoordelijke gemeente. Voor ondersteuning in het berichtenverkeer heeft Bureau Lagro verwerkersovereenkomsten afgesloten met alle door aangesloten zorgaanbieders.

Voor beveiligde mail kunt u gebruik maken van ZIVVER, Zorgmail of andere mogelijkheden. Een ieder van onze medewerkers beschikt over een ZIVVER-account.

Contact

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 35
9727 KB Groningen
(MyOffice, 5e verdieping)

Postadres
Molenstraat 11
9921 PE Stedum

Algemene nummer: 050-2112411
Andrea Lagro: 06-25513851
Miranda Badenbroek: 06-15452904
E-mail: administratiekantoor@bureaulagro.nl