Zorgkracht 12 in Noord-Nederland

De zorgaanbieders onder het ‘Administratiekantoor Bureau Lagro‘ kennen elkaar al (veel) langer.  Op organisatie- of op cliëntniveau werken we al samen. Ook volgen we gezamenlijk scholingen of intervisie en maken we gebruik van elkaars expertise bij complexe casuïstiek. Zo ontstond de behoefte om in een veranderend zorglandschap de krachten te bundelen. Het uitgangspunt van de coöperatie is 1 + 1 is (meer dan) 3 namelijk. Door samen te werken kunnen we een integraal aanbod leveren aan jeugdigen en ouders en aan gemeenten.  

Zorgkracht 12 is door de RIGG en de zeven gemeenten in Zuid-Drenthe gecontracteerd. Meer informatie vind je onder ‘Voor verwijzers‘. Gezamenlijk bieden we dagbesteding, individuele, gezins- en groepsbegeleiding (basis en specialistisch), individuele en gezinsdiagnostiek, groepsbegeleidingsprogramma’s voor jongeren, behandeling basis en specialistisch, respijtzorg of logeren. Ook bieden we als coöperatie mogelijkheden op het gebied van behoud van en toeleiding naar onderwijs, ondersteuning bij complexe echtscheidingen en zorg aan gezinnen met geringe sociale redzaamheid. Een aantal aanbieders biedt verblijf: logeren, gezinshuis (plus) en (langdurig) beschermd wonen, voor 18- en 18+. 

Wil je als verwijzer, als ouder of als casemanager meer weten over (de mogelijkheden van) Zorgkracht 12, neem gerust contact met ons op. Ook denken we graag mee in complexe casuïstiek. Dit doen we met casemanagers, voogden en met het Expertteam in Groningen. Geen jongere mag wat ons betreft tussen wal en schip vallen. Graag kijken we hoe we met je tot passende oplossingen kunnen komen.