Over Zorgkracht 12

De Kracht van de Kleinschalige Zorg komt optimaal tot zijn recht binnen Zorgkracht 12. Professionals zijn gewend om zelfstandig, en waar nodig in samenwerking met casemanagers, onderwijsinstellingen en/of andere zorgaanbieders, met de cliënt en zijn of haar problemen aan de slag te gaan.

De professionele en ervaren zorgaanbieders binnen Zorgkracht 12 zijn gewend om naast de cliënt te staan en hem of haar zoveel als mogelijk zelf de regie te laten voeren. Als professionals zijn wij in staat creatieve oplossingen te bedenken, zeker daar wanneer standaardoplossingen niet meer voor handen zijn.

Onze kenmerken zijn kleinschaligheid, flexibiliteit, en professioneel en proactief handelen. Wij houden niet van bureaucratische processen, maar van korte lijnen en daadkracht. We lopen vanuit professionele betrokkenheid graag een tandje harder indien een cliënt dat nodig heeft.