De noordelijke zorgcoöperatie

Zorgkracht 12 is een coöperatie van professionele, kleinschalige zorgaanbieders in Noord-Nederland. Wij leveren gezamenlijk een breed, kwalitatief hoogwaardig en integraal aanbod. Ons aanbod varieert van ambulante basis- en specialistische begeleiding tot diagnostiek en behandeling, van dagbesteding en toeleiding naar onderwijs tot kleinschalig wonen. 

Ik zoek een zorgaanbieder

  • Soort zorg

Zorgkracht 12

We bieden een breed aanbod, een integrale aanpak, een vast gezicht en korte lijnen. Wij staan dichtbij de jeugdige, het gezin, de (jong)volwassene. We laten de regie over het hulpverleningstraject graag bij henWe gaan altijd uit van perspectief, kansen en ontwikkelmogelijkheden. We luisteren naar jeugdigen, ouders, familie, voogden en we betrekken het netwerk. We beslissen samen met ouders en jeugdigen over de hulp die nodig is.

De kracht van kleinschalige zorg komt optimaal tot zijn recht binnen Zorgkracht 12. Onze professionals zijn gewend om in samenwerking met casemanagers, onderwijs, andere zorgaanbieders en betrokkenen, met de zorgvrager en zijn of haar problemen aan de slag te gaan.

We doen dit lokaal, dichtbij en in de leefwereld van de zorgvrager. We gaan uit van één gezin, één plan en één regisseur.  Waar dit nodig is,  maken we gebruik van elkaars expertise of zetten we andere specialismes in. Ook nemen we – waar nodig – problemen rondom financiën, huisvesting en onderwijs mee in onze aanpak of stemmen we af met andere voorzieningen.  Als professionals zijn wij in staat om creatieve oplossingen te bedenken, zeker daar waar standaardoplossingen niet altijd (meer) voor handen zijn. 

Over Zorgkracht 12

Windkracht 12 is maximale windkracht. Zorgkracht 12 is maximale zorgkracht.  We zijn er van overtuigd dat 1 + 1 meer is dan 3. Gezamenlijk bieden we de best passende zorg aan jeugdigen en hun gezinnen. 

De zorgaanbieders

De aanbieders van Zorgkracht 12 zijn deskundig. We leveren de zorg lokaal en werken op basis van vertrouwen. We kennen elkaars expertise en kunnen snel op- en afschalen waar nodig.

Contact

Wilt u als ouder, jeugdige of verwijzer meer informatie? Mail of bel ons dan gerust. Aanmelden als zorgaanbieder kan via de knop op deze pagina. Voor meer informatie kunt u uiteraard contact opnemen.

Aanmelden als zorgaanbieder

Aanmelden kan via de knop hieronder. Voor toetreding hanteren wij de eisen die gesteld worden door verschillende inkooporganisaties. 
Na ontvangst van de gevraagde stukken, maken we graag een afspraak om persoonlijk kennis te maken. 

Laatste nieuws

ISO 9001:2015-certificering

Verheugd (of beter gezegd jubelend) delen wij u mede dat wij vandaag het vooronderzoek t.b.v. onze ISO 9001:2015-certificering met een positief resultaat hebben afgerond. Zoals

Mededeling voor verwijzers

Vanaf 1 januari 2022 is Zorgkracht 12 gecontracteerd voor het leveren van jeugdhulp door de RIGG in de provincie Groningen en in Jeugdhulpregio Zuid-Drenthe. Voor

De voordelen van een coöperatie

Zorgkracht 12 sprak met de VNG en Peter Verschuren, wethouder Jeugd Midden-Groningen​, over het organiseren van kleinschalige zorgaanbieders en vrijgevestigden. Andrea Lagro en Miranda Piek