Zorgkracht 12 in Noord-Nederland

Inmiddels is Zorgkracht 12 meer dan alleen Jeugdhulp en meer dan alleen de provincie Groningen. Bureau Lagro ondersteunt een zestigtal aanbieders (geheel of gedeeltelijk) met ‘het berichtenverkeer’. Wij doen dit niet alleen in Groningen, maar ook in Friesland en Drenthe. Ook ondersteunen we kleinschalige zorgaanbieders rondom kwaliteit en het opzetten van kwaliteitssystemen, aanbestedingen op het gebied van Jeugd en Wmo en verdere professionalisering door middel van het aanbieden van bijvoorbeeld scholingen.

Dit maakt dat ons netwerk van zorgaanbieders nog steeds groeit en bloeit. We werken er de komende tijd aan om alle aanbieders te vermelden, om u als verwijzer te helpen de juiste aanbieder te vinden bij de cliënt die zorg nodig heeft binnen het kader Jeugdwet, Wmo of Wlz. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd bellen met ons algemene nummer, 050-2112411 of 06-25513851.

‘Nieuwe’ jeugdhulpaanbieders

De aanbesteding van de RIGG (Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten) voor Administratiekantoren heeft er eind 2017 toe geleid dat Bureau Lagro gegund is als Administratiekantoor en daarmee – op verzoek van de zorgaanbieder – rond de vijftig kleinschalige zorgaanbieders ondersteunt in het berichtenverkeer tussen jeugdhulpaanbieder en 21 Groninger gemeenten. Met deze vijftig aanbieders leveren we maximale zorgkracht aan jeugdigen in de provincie Groningen.

Voor heikele kwesties of prangende vragen rondom iJW of iWMO berichten kunt u voor genoemde zorgaanbieders contact opnemen met administratiekantoor@bureaulagro.nl of 050-2112411, Miranda Badenbroek.

Mededeling voor verwijzers

Het complete productaanbod van Zorgkracht 12 staat tegenwoordig vermeld onder Productaanbod op deze website, inclusief de te hanteren productcodes en instructies voor wat betreft de verwijzing op zich (AGB-code, contactgegevens contractpartner, etc.).

Voor specifieke vragen, bijvoorbeeld welke aanbieders welke producten gegund hebben gekregen, kunt u uiteraard altijd contact opnemen met Bureau Lagro, 050-2112411 of 06-25513851.

Maximale zorgkracht in Groningen

Wanneer de kleinschalige zorg gaat samenwerken, ontstaan er mooie dingen. Gezamenlijk kunnen ze een enorm zorgaanbod neerleggen, aanvullend op de grotere aanbieders. Met als kern: flexibiliteit, kwaliteit, korte lijnen, persoonlijk contact, vaste begeleiders en snel kunnen schakelen en op (crisis)situaties in kunnen spelen.

Voor ons is er niets mooier dan een cliënt met een hoge zorgvraag, die woont bij Meet Laaghalen (onderaannemer van Zorgboerderij Annen), in overleg met JB Noord in een Ervarend Leren Traject met Tjeenz meegaat naar Polen om eens na te denken over zijn leven en wat hij wil veranderen – vanuit een intrinsieke motivatie. Waar hij dan aansluitend op het traject ondersteuning krijgt van No Distance. En niet omdat hij iets in een hulpverleningstraject opgedrongen krijgt, maar omdat hij daar na een traject zélf voor kiest. De samenwerking is groots. Niet in een rechtsvorm op enerlei wijze vastgelegd, maar geheel op eigen wijze en soms bijzonder eigengereid zelfstandig.

De ondersteuning van de kleinschalige zorgaanbieders gebeurt langs de zijlijn: op ICT vlak en vanuit een juridische hoek in aanbestedingen, op kwaliteitsgebied en administratieve afhandeling (indicaties, contacten met CJG’s en met gemeenten). Samen met ‘onze’ zorgaanbieders hebben we inmiddels een groot netwerk opgebouwd. Bureau Lagro is voor deze aanbieders Contractpartner Jeugd voor 23 Groninger gemeenten, waar wij voor een dozijn aanbieders het administratieve proces verzorgen. Dit doen wij zonder dat wij daar een marge tussenuit halen, maar krijgen daarvoor een vergoeding per jeugdige per jaar vanuit de gemeenten. Aldus de start van een samenwerkingsverband, intervisie, scholing en gezamenlijk werken aan kwaliteit. En we zijn nog niet eens vier maanden onderweg.

Zorgkracht 12. Maximale zorgkracht. Wat een feest, elke dag weer.

Up-and-running

Waarom moeilijk doen als het samen kanDe kerstdagen zijn weer voorbij, en we zijn weer volledig up-and-running. Een groot deel van de cliënten die nu al zorg krijgen van een van de zorgaanbieders, en deze zorg in 2016 continueren binnen Zorgkracht 12 – onder contractpartner Bureau Lagro en de aangesloten zorgaanbieders – zijn op basis van eerdere 301-berichten in ons systeem geladen. Technisch verhaal, maar allez, daar zullen we je verder niet meer vermoeien.

Het systeem is deze week volledig ingericht (11 zorgaanbieders die 24 zorgproducten ‘leveren’ aan 23 Groninger gemeenten = 6.072 mogelijke combinaties), en gezamenlijk werken we eraan – zo nu en dan ondersteund door de professionals van Qurentis – om het systeem volledig gevuld en draaiende te hebben op 4 januari. De komende dagen gaan we gebruiken we om alle cliënten, ook de nieuwe op basis van verwijsbrieven van een huisarts, in te voeren en dan zijn we er helemaal klaar voor op 4 januari 2016!

Logo Zorgkracht 12

voorlopig logo-op-paars-outlines-kleinerDe basis van Zorgkracht 12 bestaat uit elf zorgaanbieders, ondersteund door een contractpartner. De basis van een nieuw samenwerkingsverband is tijdens de tweede fase van de aanbesteding Jeugd Groningen gelegd. Nu al ontstaan er mooie verbanden, waar niemand elkaars concurrent is, en waar men elkaar ‘de bal’ toespeelt. Het eerste (nog tijdelijke) logo is gelanceerd, waar we in samenwerking met Studio Stedum in januari verder aan sleutelen. Het basisidee ligt er: de biljartbal 12.

Al associërend ontstonden er vele metaforen: elkaar aantikken en samenwerken, de bal toespelen. Kunde, een probleem aansnijden, en via de band – lees: het netwerk rondom de cliënt bij de zorg betrekken – ‘scoren’ (successen behalen). Diversiteit aan (warme) kleuren – diversiteit aan zorgaanbieders en vormen van zorg – en samenspel. Korte lijnen ook vooral op een overzichtelijk (kleinschalig) veld. Een mooie paarse kleur, en vooral geen doorsnee logo, zoals we niet doorsnee zijn. Sport en spel, waarin het speelse en het jeugdige terugkomt. Krachtig, eigenwijs en vrolijk.

De start van het biljartspel begint met een driehoek: kind – gemeenten – zorgaanbieder. De contractpartner is slechts ondersteunend aan die driehoek. Inmiddels hebben we onze bestelde logo-sleutel-hangers ondanks de kerstdrukte snel ontvangen, en zelfs her en der al uitgereikt. Kortom: een dynamisch einde van 2015, met een groeiende ambitie, motivatie en vooral veel enthousiasme om een werkelijke en concrete bijdrage aan de Jeugdhulp in Groningen te leveren. De 12 wil overigens niet zeggen dat daarmee de ‘Club van Twaalf’ compleet is. Maar samen staan we wel aan de wieg van een prachtig samenwerkingsverband.

 

Signs of Safety

Nog maar amper gestart als samenwerkingsverband en de eerste training is al achter de rug. De volgende training (‘gathering’) staat al voor de deur. In februari reizen we af naar Zwolle voor een Signs of Safety Gathering in Zwolle. Elke twee jaar is er ergens in de wereld een Signs of Safety Gathering. Doel: het delen van ieders ‘Good Practice’. Gathering betekent vrij vertaald: bijeenbrengend, plukkend, oogstend, binnenhalend. De eerste Nederlandse Gathering is er om mensen bijeen te brengen die nu en in de toekomst werken aan de veiligheid van kinderen. Organisaties delen hun oogst en zorgen ervoor dat andere organisaties in die oogst meedelen.

Zes organisaties in Nederland en één organisatie uit België gaan in één dag hun beste praktijkvoorbeelden delen. De praktijk waarin het families is gelukt om samen met hun netwerk en de hulpverlening een plan te maken om de kinderen veiligheid te bieden.

De Gathering wordt geopend door de Nationale Kinderombudsman, Marc Dullaert. Hij zet zich al vele jaren in voor de rechten van het kind waarvan de laatste vijf jaar als ombudsman. STUK Jongeren tegen geweld in opvoeding en relaties zullen bij de Gathering de hele dag aanwezig zijn en op hun eigen manier laten zien wat niet normaal is en hoe belangrijk het is om aan veiligheid te werken. Met presentaties van Kompaan en de Bocht, De Waag, het CJG uit Den Haag, Jeugdbescherming Noord, De Raad voor de Kinderbescherming, VZW Sporen en De William Schrikker Groep.

Training Berichtenverkeer

Een deel van de Zorgkracht 12 zorgaanbieders weet al wat ‘het berichtenverkeer’ inhoudt, omdat ze in 2015 gecontracteerd waren door de RIGG (Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten). Aan de nog niet gecontracteerde groep gaf Bureau Lagro gisteren een uitgebreide training over iJW301-en, 303-en, 305-en en 307-s, het BZG portaal, verzoeken tot zorgtoewijzing, gezagsdragers, indicatiestellingen, en al wat er nog meer bij komt kijken in de communicatie tussen Groninger gemeenten en gecontracteerde zorgaanbieders.

Training

Samenwerkingsverband ‘Zorgkracht 12’

Zorgkracht 12 is een samenwerkingsverband van kleinschalige zorgaanbieders en levert binnen dit verband zorg aan jeugdigen in de provincie Groningen.

Zorgkracht 12 bestaat uit:

Psychologenpraktijk Ad-RM (kleine, laagdrempelige praktijk in het Groninger wierdenlandschap)
Basis Trust Noord (gespecialiseerd in ondersteuning bij problemen op het gebied van hechting)
Marie-Anne Bastianen (praktijk met systeem- en EMDR-therapeuten, orthopedagoog en bedrijfskundige)
Praktijk Gravenburg
(orthopedagoog generalist die altijd zoekt naar een nadrukkelijke samenhang met onderwijs)
Dik Kolkman, Kinderpraktijk Groningen (Sociale vaardigheidstrainingen, ‘Rots en Water’, individuele dramatherapie, versterken zelfbeeld en emotieregulering)
No Distance (begeleiding bij moeilijk verstaanbaar gedrag: autisme, PDD-NOS, Asperger, ADD en gedragsproblemen)
Noorderkompas
(gezinsbehandeling vanuit principes ‘Nieuwe Autoriteit’, praktische coaching voor gewone opvoedvragen tot weerbarstige gezinsproblematiek)
Tjeenz (actieve ervarend leren trajecten, een programma om verder te gaan waar anderen vastlopen)
Praktijk De Toverlantaarn en Veerkracht Trainingen (kortdurende, intensieve vorm van therapie of trainingen in combinatie met kunstzinnige therapie, individueel of groepen)
Zorgboerderij Pura Vida (naschoolse, logeer- en vakantieopvang, crisisopvang, beschermd wonen, individuele begeleiding en dagbesteding)

Bureau Lagro (administratieve afwikkeling van Jeugdhulp binnen de 23 Groninger gemeenten en ondersteuning in kwaliteitszaken)