De kracht van kleinschalig

Windkracht 12 is maximale windkracht. Zorgkracht 12 is maximale zorgkracht. Flexibel en via korte lijnen de best passende zorg bieden aan jeugdigen en hun gezinnen. Dat is de kracht van kleinschalig.

Voor zorgaanbieders

Op dit moment bestaat onze coöperatie uit 20 leden die samen aan betere jeugdzorg in Groningen en Drenthe werken.

Voor cliënten

Jouw zorgaanbieder is aangesloten bij Zorgkracht 12. Misschien heb je vragen over onze coöperatie en ben je benieuwd naar wat wij voor je kunnen doen. 

Voor verwijzers

Jij werkt bij een verwijzer en wilt weten wie je bij ons kunt plaatsen. Wij bieden een breed scala, van ambulante begeleiding tot beschermd wonen. 

Wat ons drijft

We bieden een breed aanbod, een integrale aanpak, een vast gezicht en korte lijnen. Wij staan dichtbij de jeugdige, het gezin, de (jong)volwassene. We laten de regie over het hulpverleningstraject graag bij henWe gaan altijd uit van perspectief, kansen en ontwikkelmogelijkheden. We luisteren naar jeugdigen, ouders, familie, voogden en we betrekken het netwerk. We beslissen samen met ouders en jeugdigen over de hulp die nodig is.

De kracht van kleinschalige zorg komt optimaal tot zijn recht binnen Zorgkracht 12. Onze professionals zijn gewend om in samenwerking met casemanagers, onderwijs, andere zorgaanbieders en betrokkenen, met de zorgvrager en zijn of haar problemen aan de slag te gaan.

We doen dit lokaal, dichtbij en in de leefwereld van de zorgvrager. We gaan uit van één gezin, één plan en één regisseur.  Waar dit nodig is,  maken we gebruik van elkaars expertise of zetten we andere specialismes in. Ook nemen we – waar nodig – problemen rondom financiën, huisvesting en onderwijs mee in onze aanpak of stemmen we af met andere voorzieningen.  Als professionals zijn wij in staat om creatieve oplossingen te bedenken, zeker daar waar standaardoplossingen niet altijd (meer) voor handen zijn. 

Zoek een zorgaanbieder

  • Soort zorg

Onze verhalen

Verklarende analyse

De leden van Zorgkracht 12 komen iedere twee maanden bij elkaar om de koers van de coöperatie te bespreken. Deze bijeenkomsten vinden steeds plaats op locatie van een lid. Gisteren waren we te gast in Appingedam, bij Casa di Rocha.