Ben je cliënt? Hier krijg je handige informatie

Als jij of je kind zorg krijgt van een van de leden van onze coöperatie Zorgkracht 12, ben je hier aan het juiste adres.

 

We leggen je eerst uit wat het voor jou betekent dat jouw zorgaanbieder lid van de coöperatie is. Daarna stellen we je voor aan de cliëntenraad. Vervolgens lees je over de vertrouwenspersoon die je kunt benaderen en over onze klachtenprocedure, en als laatste informeren we je over de rechten die je als cliënt bij Zorgkracht 12 hebt.

Wat doet een 'coöperatie'?

Voor kleine zorgaanbieders als die van jou geven gemeentes steeds vaker geen zorgvergoeding (PGB of Zorg in Natura) meer. Ze willen namelijk niet met te veel kleintjes zakendoen. Dat kost tijd en geeft gedoe over tarieven.

Toch zijn kleine zorgaanbieders onmisbaar: ze zitten vaak dichterbij, zijn laagdrempelig en kunnen echt maatwerk leveren. Om de hulp door kleinschalige zorgverleners overeind te houden, heeft een groep van 20 zich verenigd in een samenwerkingsverband: Zorgkracht 12.

Samen vormen de kleintjes 1 grote partij, die voor de gemeentes aantrekkelijk is om mee te onderhandelen. Dankzij de verschillende expertise onder de leden kan zo’n coöperatie ook zorg van hoge kwaliteit leveren. Tegen een gunstig tarief.

Het mes snijdt dus aan 2 kanten. Jouw kleinschalige zorgverlener kan blijven bestaan omdat zijn zorg vergoed wordt, en jij houdt betaalbare, hoogwaardige zorg bij jou in de buurt.

Benieuwd naar de aangesloten zorgverleners? Bekijk de leden, of lees de verhalen.

Cliënten­raad

Je kunt bij de cliëntenraad terecht met ideeën, vragen en klachten over Zorgkracht 12. De raad heeft regelmatig overleg met het bestuur van de coöperatie en komt dan voor jouw belangen als cliënt op.

Heb je een goed idee voor de zorg van Zorgkracht 12? Wil je meedenken als lid van de cliëntenraad? Wil je praten met een ervaringsdeskundige? Weet je niet waar je heen moet met je vraag of klacht? Daarvoor kun je allemaal bij de cliëntenraad terecht.

Andrea

Voorzitter

“Als ervaringsdeskundige, als moeder, lerares en zorgverlener, wil ik ouders en kinderen graag een stem geven in de cliëntenraad.”

Emmy

Lid

“Kleinschalige zorgaanbieders zijn beter in het centraal stellen van de behoeftes van cliënt en zijn of haar verzorgers. Daarom ben ik blij dat ik in de cliëntenraad zit.”

Kim

Lid

“Door eigen ervaring met een kindercoach voor mijn dochter wil ik mij graag inzetten voor jou en zorgdragen voor de beste hulp die je als cliënt kan en mag verwachten!”

Annette

Lid

“Ik wil me graag inzetten voor de cliëntenraad van Zorgkracht 12, omdat ik het belangrijk vind om maatschappelijk betrokken te zijn op een heel persoonlijke manier.”

De vertrouwenspersoon

Heb je als cliënt in de relatie met je zorgverlener iets vervelends meegemaakt, dan kan het fijn zijn om daarover te praten met een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal, en kan je ook helpen om je klacht of probleem onder de aandacht te brengen van je zorgaanbieder of het bestuur van Zorgkracht 12, als jij dat wilt.

Zorgkracht 12 heeft de onafhankelijke organisatie Zorgbelang gevraagd om als vertrouwenspersoon op te treden. Degene van Zorgbelang met wie jij spreekt, staat dus los van Zorgkracht 12.

Je vertrouwenspersoon is onpartijdig en houdt alles wat je vertelt geheim. Alleen als er toestemming is gevraagd, en jij hebt expliciet toestemming gegeven, mag de vertrouwenspersoon er met iemand anders over praten.

Als je een klacht hebt

Kun je het probleem met je zorgaanbieder niet oplossen, ook niet wanneer je de hulp van de vertrouwenspersoon hebt ingeroepen? Dan heb je het recht om een formele klacht in te dienen bij een onafhankelijke derde. Je mag trouwens ook een formele klacht indienen als je niet met een vertrouwenspersoon hebt gepraat. Zorgkracht 12 heeft een speciale klachtenprocedure. Lees erover via de link hieronder.

Je recht op privacy

Als cliënt van Zorgkracht 12 heb je recht op privacy. Daarover lees je in de privacyverklaring. Het gaat bijvoorbeeld over hoe jij inzage hebt in welke gegevens van je verzameld worden, en welke invloed je hebt op correctie en vergetelheid van gegevens.

Onafhankelijke cliëntondersteuner

Iedere gemeente zorgt voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Daar kun je gebruik van maken als je hulp nodig hebt, maar niet weet welke hulp of van wie. De onafhankelijk cliëntondersteuner kent het aanbod in zorg en ondersteuning in jouw regio en weet de weg hiernaartoe. Hij of zij luistert goed naar je wensen, ziet mogelijkheden en bespreekt waar en bij wie je zorg of ondersteuning kunt krijgen. De onafhankelijk cliëntondersteuner kan ook meegaan naar gesprekken. 

Hier vind je meer informatie over de onafhankelijke cliëntondersteuning in jouw gemeente: