Wat en wie is Zorgkracht 12?

Samenwerken loont! In Zorgkracht 12, dé Noordelijke Zorgcoöperatie, zijn meer dan 20 kleinschalige jeugdzorgaanbieders uit Noord-Nederland verenigd. Dankzij de brede expertise onder onze leden kunnen we zorgen voor een integraal aanbod bij iedere hulpvraag. Dat maakt ons een aantrekkelijke partner voor zowel verwijzers als zorginkopers.

Zorgaanbieders
0
Bestuursleden
0
Gemeenten
0
Provincies
0

Ons verhaal

Jeugdhulp staat nooit op zichzelf

Een jeugdige is altijd onderdeel van een wijdere kring van mensen. Goede hulpverlening betrekt die omgeving bij de behandeling. Zorgkracht 12 werkt graag samen met het hele systeem om de jeugdige heen: gezinnen, ouders/verzorgers, onderwijs en andere zorgverleners. De jeugdigen staan bij ons voorop, en we investeren in de zelfredzaamheid van hun omgeving.

Samen leveren we betere kwaliteit van zorg

Dankzij onze samenwerking bieden we meer kwaliteit. Doordat onze leden over de hele regio verspreid zitten, kunnen we vaak dicht bij huis hulp bieden. En omdat de leden van Zorgkracht 12 in verschillende zorgdomeinen actief zijn, kunnen we op iedere hulpvraag met een integraal aanbod reageren.

We maken het effectiever en goedkoper

Zorgkracht 12 levert een positieve bijdrage aan de transformatie binnen de jeugdzorg. We pakken de handschoen op om jeugdzorg effectiever én goedkoper te maken, terwijl we toch hulp op maat kunnen bieden. Dat kunnen we omdat het bundelen van kleinere zorgaanbieders zorgt voor grote wendbaarheid en slagkracht. Daarbij zorgt het delen van overheadkosten voor een forse besparing. Dit alles zonder dat er op kwaliteit wordt ingeleverd.

Het bestuur

Zorgkracht 12 heeft een Raad van Bestuur met een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en 2 algemene bestuursleden. Alle bestuursleden zijn door de coöperatieleden uit hun midden gekozen. Een kleine organisatie zorgt voor ondersteuning bij de dagelijkse bestuurstaken.

Het bestuur onderhoudt namens de coöperatie contacten met gemeenten, inkooporganisaties, verwijzers, onderwijsinstellingen, samenwerkingsverbanden, gecertificeerde instellingen en overige betrokkenen in de keten rondom de zorgvragers.

Karin van den Berg

Secretaris

Miranda Bos

Algemeen bestuurslid

Karin Ottens

Algemeen bestuurslid

Bo Welboren

Algemeen bestuurslid

Daan Elling

Bestuursadviseur

Vacatures

Klik hier voor onze vacatures.