Voor verwijzers

Wij zijn Zorgkracht 12. We bieden via onze leden kleinschalige zorg aan jeugdigen en (jong-) volwassenen 18+. Namens de leden heeft onze coöperatie contracten met het RIGG, Jeugdhulpregio Zuid-Drenthe, de gemeente Oldambt-Pekela-Stadskanaal en de gemeente Westerkwartier.

 

Hieronder vind je de door ons geboden zorg, de inkooporganisaties en de financieringsstromen.

 

De AGB-code van Zorgkracht 12 is 98105913.

Geboden zorg

Je cliënt kan bij Zorgkracht 12 terecht voor diverse vormen van zorg, variërend van lichte ambulante begeleiding, specialistische begeleiding tot hoog-specialistische zorg als het gaat om verblijf (voor jeugdigen en (jong-)volwassenen).

Bekijk hier onze leden en de zorg die zij bieden:

Vragen? Kom snel met ons in contact.

RIGG

Begeleiding, behandeling, diagnostiek en dagbesteding

Specifieke doelgroepen

Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname (deelproduct jeugdhulp)

Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt)scheiding

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op lichtere vormen van begeleiding

Verblijf

Overig

Jeugdhulpregio Zuid-Drenthe

Begeleiding, behandeling, diagnostiek en dagbesteding

Verblijf

Voor de individuele (bijvoorbeeld vader-zoon trajecten) en groepstrajecten van, en wonen bij Tjeenz, kun je contact opnemen met Tjeenz of onze backoffice.  Dit geldt ook voor maatwerktrajecten voor 18+ jongeren.

Gemeente Oldambt, Pekela, Stadskanaal

Wet maatschappelijke ondersteuning

Gemeente Westerkwartier

Wet maatschappelijke ondersteuning

Jeugdwet

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je ons aanbod. Onze werkwijze lichten we graag (telefonisch) toe, daarvoor kun je contact opnemen met Daan Elling via het algemene nummer.

Neem contact op met een van de bestuursleden van Zorgkracht 12 of direct met een van de zorgaanbieders, dan bespreken we de mogelijkheden.

Bureau Lagro verzorgt de administratieve afhandeling c.q. ‘het berichtenverkeer’ voor Zorgkracht 12. Je kunt mailen met backoffice@zorgkracht12.nl of bellen met het algemene nummer van Bureau Lagro, 050-211 2411.

Deze kun je sturen naar Zorgkracht 12, Leonard Springerlaan 35, 9727 KB in Groningen of via een beveiligde mailomgeving naar backoffice@zorgkracht12.nl

De AGB-code van Zorgkracht 12 is 98105913.

Zorgkracht 12 is sinds 29 juni 2022 ISO-gecertificeerd. Dat betekent dat er sprake is van een werkend kwaliteitssysteem. Er vindt ieder jaar een interne audit plaats. Daarnaast wordt Zorgkracht 12 jaarlijks geaudit door TÜV. Alle leden van Zorgkracht 12 zijn ISO-, HKZ- of HKZ-gelijkwaardig gecertificeerd.