Ons aanbod voor verwijzers

We werken samen met casemanagers en professionals, met (huis)artsen, voogden en jeugdzorgwerkers. Op basis van een goede intake en/of een verklarende analyse matchen we volgens het ‘first-time-right-principe’ de zorgvrager met de best passende zorgaanbieder. We kijken naar wat écht nodig is.

RIGG

Begeleiding, behandeling, diagnostiek en dagbesteding

Specifieke doelgroepen

Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname (deelproduct jeugdhulp)

Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt)scheiding

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op lichtere vormen van begeleiding

Verblijf

Overig

Jeugdhulpregio Zuid-Drenthe

Begeleiding, behandeling, diagnostiek en dagbesteding

Verblijf

Voor de individuele (bijvoorbeeld vader-zoon trajecten) en groepstrajecten van, en wonen bij Tjeenz, kun je contact opnemen met Tjeenz of onze backoffice.  Dit geldt ook voor maatwerktrajecten voor 18+ jongeren.

Gemeente Oldambt, Pekela, Stadskanaal

Wet maatschappelijke ondersteuning

Gemeente Westerkwartier

Wet maatschappelijke ondersteuning

Jeugdwet

Veelgestelde vragen

Dan kun je contact opnemen met Daan Elling of Andrea Lagro via het algemene nummer.

Neem dan contact op met een van de bestuursleden van Zorgkracht 12 of direct met een van de zorgaanbieders.

Bureau Lagro verzorgt de administratieve afhandeling c.q. ‘het berichtenverkeer’ voor Zorgkracht 12. Je kunt mailen met backoffice@zorgkracht12.nl of bellen met het algemene nummer van Bureau Lagro, 050-211 2411.

Deze kun je sturen naar Zorgkracht 12, Leonard Springerlaan 35, 9727 KB in Groningen of via een beveiligde mailomgeving naar backoffice@zorgkracht12.nl

De AGB-code van Zorgkracht 12 is 98105913.

Zorgkracht 12 is sinds 29 juni 2022 ISO-gecertificeerd. Dat betekent dat er sprake is van een werkend kwaliteitssysteem. Er vindt ieder jaar een interne audit plaats. Daarnaast wordt Zorgkracht 12 jaarlijks geaudit door TÜV. Alle leden van Zorgkracht 12 zijn ISO-, HKZ- of HKZ-gelijkwaardig gecertificeerd.