Vacatures

Lid Raad van Advies

Zorgkracht 12 zoekt ter completering van haar Raad van Advies een derde lid van de Raad van Advies. Het betreft een vrijwillige functie waar een passende vrijwilligersvergoeding voor beschikbaar is.

Over Zorgkracht 12

Zorgkracht 12 is een coöperatie van 21 kleinschalige zorgaanbieders. Deze zorgaanbieders hebben zich verenigd om samen op te trekken in een steeds veranderend zorglandschap. Zij bieden vooral jeugdzorg en enkele aanbieders bieden ook Wmo. Dit doen ze in Drenthe, Groningen en Friesland. Het bestuur van de coöperatie bestaat uit 6 leden. Deze bestuursleden zijn allemaal lid van Zorgkracht 12. Het bestuur wordt geadviseerd door een Raad van Advies, de cliëntenraad en de organisatie.

Over de Raad van Advies

De Raad van Advies geeft advies aan de Raad van Bestuur van Zorgkracht 12 over allerhande zaken die komen kijken bij het besturen van een coöperatie in de breedste zin van het woord. Daarbij neemt de Raad van Advies de vastgestelde doelstellingen van Zorgkracht 12 als leidraad.

Op dit moment bestaat de Raad van Advies uit twee personen. De Raad van Advies bestaat uit minimaal drie leden en maximaal vijf leden. De Raad van Advies stelt zelf een voorzitter aan. Op dit moment is er nog geen voorzitter gekozen. Er wordt gestreefd naar een bezetting van drie personen, waarin drie profielen vertegenwoordigd zijn te weten: 

  •  kwaliteit en veiligheid in de zorg;
  • cliëntparticipatie en
  • juridische zaken en bedrijfsvoering.

Profiel lid Raad van Advies

Een lid van de Raad van Advies heeft affiniteit met de doelstelling van Zorgkracht 12 zoals weergegeven in de statuten en onderschrijft dit. Daarnaast is het lid van de Raad van Advies:

  • bereid kennis te nemen van het beleid van Zorgkracht 12 en de lopende zaken;
  • in staat voldoende tijd vrij te maken voor een adequate invulling van het lidmaatschap;
  • in bezit van bij voorkeur een aantoonbaar relevant (relatie)netwerk, bestuurservaring en/of kennis en ervaring op de maatschappelijke terreinen waar Zorgkracht 12 actief is;
  • bereid zijn/haar kennis en ervaring belangeloos in te zetten ten behoeve van de doelstelling van
    Zorgkracht 12.
Interesse in deze functie?

Bij interesse in het lidmaatschap van de Raad van Advies komen we graag in contact. Daarvoor kan contact opgenomen worden met Hans Hollenbeek Brouwer via hhbo1@kpnmail.nl en 06 54 68 07 57. Mocht je willen solliciteren kan een sollicitatie bestaande uit een CV en motivatiebrief onder vermelding van ‘sollicitatie lid
Raad van Advies’ gestuurd worden naar info@zorgkracht12.nl. Solliciteren kan tot 1 oktober. Begin oktober zullen er gesprekken plaatsvinden.

Heb je vragen? Neem contact met ons op

Contactpersoon

Hans Hollenbeek Brouwer

Telefoonnummer

06 54 68 07 57

E-mailadres

Foto boven: Wutsje / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0